Фотография2448.1Свойства фотографииФотография/images/cms/data/katalog/endovideohirurgiya/path/laparoskopiya/modul_nye_monopolyarnye_instrumenty_s_povorotnym_mehanizmom2/nozhnicy_metcenbauma/fotoalbom26/2448_2.jpgДата созданияFri, 10 Oct 2014 13:06:00 +0400